Biuro księgowe – Dlaczego my

Biuro księgowe – Dlaczego my?

Nasza Firma chciałaby porozmawiać o tym, jak możemy pomóc waszej twojej firmie i dlaczego tak wielu właścicieli firm docenia nasze usługi i wkład. Nasze biura rachunkowe w Polsce realizuja osobistą obsługę rachunkowości z regularnym kontaktem, dzięki czemu budujemy z Tobą znakomite relacje i długotrwałe relacje.

Usługi księgowe Katowice

Audyt i rozliczenia

Jesteśmy biegłymi rewidentami  zlokalizowana w Katowicach i posiadamy wysokie wykształcenie w doradzaniu biznesu naszych klientów, ścisłej współpracy z klientaki i tworzeniu zadań audytowych i rachunkowych w uzgodnionych ramach czasowych.


Rozwiązania księgowe online w chmurze

Jesteśmy rzetelną Firmą z oprogramowaniem Accounting, aby dostarczać firmom internetowe rozwiązania rachunkowe w chmurze do zgromadzenia dokumentacji księgowej, w tym usługi rachunkowe, deklaracje VAT oraz rachunkowość zarządczą. Programy księgowe online w chmurze są także wbudowane w całą historię naszych usług, w tym zeznania podatkowe, rozliczenia w US, usługi płacowe oraz pomoc w zakresie automatycznej rejestracji.


Usługi rachunkowe, w tym pomoc w przestrzeganiu zgodności z przepisami dotyczącymi automatycznej rejestracji emerytalnej.

Prowadzimy dobrej jakości outsourcing płac online dla małych i dużych firm. Nasze usługi w zakresie zarządzania płacami dokonują wszystkich potrzebnych zgłoszeń do urzędów podatkowych w Twoim imieniu oraz zapewniają odpowiednie dokumenty z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości i korespondencji związanymi z [automatycznym logowaniem emerytalnym

Tagged :

Księgowość dla spółki komandytowej – Biuro Księgowe objaśnia

Księgowość dla spółki komandytowej – Biuro Księgowe tłumaczy:

W formie prawnej spółki, jaką jest spółka komandytowa, wymagane jest prowadzenie księgowości całkowitej. Oznacza to, że każda spółka komandytowa, musi prowadzić księgi rachunkowe. Pełna księgowość jest złożonym, bardzo precyzyjnymoraz sformalizowanym systemem ewidencjonowania działań gospodarczych. Powstała do analizy oraznadzoru sytuacji firmy – zarówno w danym momencie, jak i w konkretnym okresie czasu. Pełna księgowość to nie tylko obliczanie podatku, lecz generowanie całego obrazu finansów w danym przedsiębiorstwie. Sprawdź: https://znany-ksiegowy.pl


Firmy, które prowadzą pełną księgowość, zobligowane są m.in. do modelu podwójnego zapisu – oznacza to, że każda operacja figurować musi na dwóch kontach bankowych. W praktyce każda złotówka (ale nie tylko – także każda operacja bezgotówkowa),  która przechodzi przez firmę, jest rejestrowana. Regułyewidencjonowania są dokładnie opisanem.in. w ustawach, dzięki temu wszystkie firmy korzystające z pełnej księgowości możemyłatwoporównywać ze sobą, ponieważ wszystkie prowadzą swoją księgowość zgodnie z ustalonymi standardami. Warto pamiętać, iż pełna księgowość to złożony proces – stoi za nim przeważnie doświadczone biuro księgowe. 

Tagged :

Księga przychodów oraz rozchodów. Kiedy używać?

Rejestr przychodów i rozchodów. Kiedy stosować?

Rejestr przychodów i rozchodów to sposób rozliczania się z urzędem skarbowym w zakresie podatków przez właściciela działalności gospodarczej.

Czym jest rejestr przychodów i rozchodów?

KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić możnaefektywnąaktualną ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów oraz wydatków ponoszonych przez firmę. Cieszy się ona wielkimuznaniem, ponieważ jest to najłatwiejszy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Do rejestru przychodów i rozchodów wpisuje się pozycje takie jak przychody, zakupione towary handlowe a także materiały podstawowe, poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością, jak również koszty prac badawczo-rozwojowych.


Księga przychodów oraz rozchodów nie uwzględnia informacji na temat zaliczek na poczet dostawy albo sprzedaży towarów oraz wykonania usługi. Z księgowego punktu widzenia nie jest to bowiem ciągle ani przychód, ani tym bardziej koszt jego uzyskania. Nie wprowadza się do niej także kosztów inwestycji jeszcze w czasie jej realizacji. Właściwy moment na uzupełnienietakichdanych pojawia się dopiero po zakończeniu inwestycji w formie odpisu amortyzacyjnego. Księga przychodów a także rozchodów nie posiadatakżedanychna temat obrotu opakowaniami zwrotnymi. Są one wydawane za kaucją oraz jako takie nie stanowią przychodu. KPiR nie zawierateżdanychna temat jednorazowej pomocy na rozpoczęcie prowadzenia firmy. Do takich wsparć należą m.in. te otrzymywanez funduszy unijnych .

Tagged :

Księga przychodów i rozchodów – główne zasady. Sprawdź

Prowadzenie KPIR – główne zasady. Sprawdź

Księgę trzeba prowadzić według wzoruokreślonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawieprowadzenia KPiR .

Księgę da się prowadzić na dwa sposoby-papierowojak równieżelektronicznie.

Elektronicznaforma jest zdecydowanie mniej czasochłonna oraz bardziej estetyczna,pomimo toniesie ze sobą dodatkowe wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie drobiazgowej instrukcji obsługi programu komputerowego stosowanego do prowadzenia księgi;

-Używanie programu komputerowego pozwalającego naszybki wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w układzie chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;

-Przechowywanie zapisanych danych na cyfrowych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed uszkodzeniemtudzież zniekształceniem, naruszeniem ustalonych regół ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób niepowołany.

Podatnik prowadzący KPiR w wersji cyfrowej, zgodnie z wyżej wymienionymizasadami nie ma obowiązku jej drukowania.

Za poprawnąuznaje się księgę wypełnianą zgodnie z prawami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uważa się za rzetelną, jeżeliwprowadzane w niej zapisy odzwierciedlają stanrzeczywisty. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze dokonywane są w języku polskim, w walucie złoty w sposób sumienny,klarownyi trwały, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawieprowadzenia KPIR dowód księgowy teżmusi być sporządzony w języku polskim , natomiast treść musi być pełna izrozumiała, z dopuszczeniem powszechnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga razem z dowodami księgowymi powinnafigurować w miejscu wykonywanej działalności tudzież w centralifirmy, jeśli KPiR jest prowadzona przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Ponad to w przypadku biur rachunkowych występują pewne uproszczenia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów: w czasie rzeczywistym (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to chronologicznie w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tzn. na zasadach ustalonych dla biur rachunkowych). Uproszczenie to mogą stosowaćrównież przedsiębiorstwa wielozakładowe.

Tagged :

Jak wybrać dobre biuro podatkowe?

Jak wybrać dobre biuro podatkowe?

 Wiedza i pozycja na rynku.

Opinii na temat konkretnego biura rachunkowego możemy szukać w internecie lub pytać o nią znajomych. Bynajmniej nigdy nie będziemy pewni tego gdzie leży prawda, zwłaszcza, że takie opinie są często sprzeczne. Niektóre biura, nawet te o bardzo dobrej renomie, ze względu na to, że obsługują duże grono klientów mogą nie uwzględniać naszych indywidualnych potrzeb jako klienta, czego możemy oczekiwać. Zobacz najleprze biura rachunkowe w Katowicach: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Często największym zaufaniem darzymy to biuro, które istnieje już od wielu lat. Powinniśmy mieć świadomość tego, że nie zawsze to jak długo biuro działa na rynku świadczy o doświadczeniu prowadzącego. Często księgowi po latach pracy na etacie zakładają własne firmy. W związku z tym nawet dopiero co powstałe biuro może być prowadzone przez osobę z bogatym doświadczeniem.


Przekazywanie dokumentacji, legalność oprogramowania.

Niezwykle istotny jest sposób dostarczania dokumentów tj. czy będą wysyłane pocztą, wysyłane drogą elektroniczną czy będziemy zmuszeni stawić się po nie osobiście. Tą sprawę warto uzgodnić już na samym początku współpracy, bo jeśli okaże się, że każdy dokument będziemy zobowiązani odbierać osobiście to w pewnym momencie może okazać się to dla nas kłopotliwe.

Następna sprawa to sposób archiwizacji naszych faktur. Zazwyczaj przechowuje je biuro. Jest to dla firmy wygodne rozwiązanie, ponieważ daje pewność, że faktury nie zostaną zniszczone czy zgubione, a w razie kontroli np. ze strony Urzędu Skarbowego księgowa przedstawi je do wglądu na podstawie udzielonego jej przez nas pełnomocnictwa. 

Inną kwestią jest to czy biuro dysponuje legalnym oprogramowaniem i konsekwencje, które się z tym wiążą. Co prawda nie możemy za bardzo wnikać w legalność oprogramowania komputerowego, z którego korzysta konkretne biuro, ale w razie kontroli i konfiskaty nośnika elektronicznego nasze dokumenty, jeśli są przechowywane wyłącznie elektronicznie mogą zostać usunięte. Polecamy porta Znany-księgowy.pl : https://znany-ksiegowy.pl/

Ponadto oprogramowanie niskiej jakości lub jeszcze gorzej – nieaktualne zwiększa ryzyko błędów w obliczeniach, a brak aktualizacji i dopasowania do przepisów zwiększa ryzyko nałożenia kar na biuro rachunkowe, co nie rzadko przekłada się również na koszty, którymi obciążony zostaje klient.

Wybieraj biuro rachunkowe świadomie

Znaleźć biuro, które będzie w 100% odpowiadało Twoim oczekiwaniom jest trudno. Różne sytuacje, które pojawiają się w trakcie współpracy sprawiają, że często żałujemy, że nie wszystkie ważne sprawy zdążyliśmy czy pamiętaliśmy wcześniej uzgodnić. Szukając biura sprecyzujmy jakie są nasze oczekiwania, porównajmy oferty. Dobry wybór biura rachunkowego to gwarancja owocnej współpracy na długie lata.

Tagged :

Z wizytą w biurze rachunkowym – Zobacz

Z wizytą w biurze podatkowym – Sprawdź

Przed wyborem biura księgowego warto wybrać się do jego siedziby. Organizacja pracy może nam wiele powiedzieć o prowadzeniu samego biura: uporządkowane stanowiska i posegregowane dokumenty świadczą o profesjonalizmie, dokładności i skrupulatności. Chaos i nieład raczej powinny odstraszyć, sugerując, że podobny los na pewno spotka dokumentację firmy obsługiwanej przez to biuro księgowe.


Zobacz, w jakich godzinach działa biuro, jak można się z nim kontaktować lub przekazać dokumenty, czy dopuszcza przesyłanie ich drogą elektroniczną czy preferuje kontakt osobisty, jakie są terminy dostarczania dokumentów i w jaki sposób biuro przekazuje inne informacje swoim klientom?

Najlepsze biuro rachunkowe Katowice

Niezwykle istotną sprawę jest sposób ochrony poufnych informacji: będąc z biurze zwróć swoją uwagę na to, czy osoby niechciane mogą mieć do nich wgląd i czy dokumentacja jest należycie przechowywana.

Doświadczenie, opinie, cennik

Dużym, niezaprzeczalnym atutem biura podatkowego jest doświadczenie w obsłudze rachunkowej firm. Usługi rachunkowe oferowane przez takie biuro mają większą wartość niż usługi biur dopiero rozpoczynających ekspansję rynku usług księgowych. Dokładnie i należycie prowadzona księgowość może uchronić przedsiębiorcę przed niekorzystnymi konsekwencjami finansowymi, ale również ogromnym stresem związanym z kontaktem z Urzędem Skarbowym. Przed wyborem biura księgowegomusisz dokonać rozeznania wśród znajomych przedsiębiorców i dowiedzieć się, które z biur cieszą się dobrą opinią – ta zazwyczaj jest uzasadniona odpowiednim poziomem oferowanych usług. Cena obsługi księgowej – choć ważna – nie powinna być głównym lub przeważającym argumentem podczas wyboru biura księgowego, gdyż za niską ceną nie zawsze idzie odpowiednia jakość usług.

Polecamy portal: https://znany-ksiegowy.pl/

Tagged :